Nappi-hankkeen liikuntaopas ja Liikkelle-kortit on julkaistu!

Liikuntaoppaassa esitellään Nappi-hankkeen liikunnallisten pilottien pohjalta konkreettisia vinkkejä erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisten aktiviteettien järjestämiseen.

Oppaassa on mukana erilaisia liikuntaseikkailuja ja -lajikokeiluja niin sisällä kuin ulkona järjestettäväksi ja vinkkejä liikuntakaveritoiminnan käynnistämiseen.

Voit käyttää opasta hyödyksi erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisten tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä.

tai verkosta https://www.theseus.fi/handle/10024/346379

Nappi-hankkeen ensimmäinen liikuntalajikokeilu järjestettiin Lohjalla keväällä 2019.
Kuva: Heidi Jokinen

NAPPI LIIKKEELLE-KORTIT

Nappi-hankkeen Liikkeelle-kortit sisältävät vinkkejä siitä, mitä kaikkea voi
tehdä ja mitä kannattaa kokeilla erityistä tukea tarvitsevan nuoren liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Korteissa esitellään liikunnalista elämäntapaa edistäviä tekijöitä aina motivaatiosta osaaviin ohjaajiin.

Nappi Liikkeelle-kortit on tarkoitettu käytännölliseksi työkaluksi kaikille erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa työskenteleville ja liikunnallisen elämäntavan edistämisestä kiinnostuneille toimijoille.

Nappi-hankkeen ensimmäinen liikuntalaveri Salla.
Kuva: Heidi Jokinen

Ilmoittaudu avoimeen ”Nappisuoritus elämäntavaksi”- hyvinvointifoorumiin 14.10.2020 klo 10-12

ZOOM: https://laurea.zoom.us/j/65783950365?pwd=RWJWMlVBWG1VMjZBbVBHMnVETjk5dz09 koodi 273260

ILMOITTAUTUMINEN 11.10.2020 mennessä:
https://response.questback.com/laureaammattikorkeakouluoy/8x2dqw1lbn

Liikuntakaveri lisää erityistä tukea tarvitsevan nuoren liikunnallista aktiivisuutta

Nappi-hankkeen myötä liikuntakaverina sairaanhoitajaopintojensa aikana toimineen Katja Aarnion ja hankkeen projektipäällikkö, lehtori Heidi Jokisen artikkeli on julkaistu Laurea Journalissa

https://journal.laurea.fi/liikuntakaveri-lisaa-erityista-tukea-tarvitsevan-nuoren-aktiivisuutta/

Artikkelissa kerrotaan, että liikuntakaveri-toiminta lisää erityistä tukea tarvitsevan nuoren liikuntaharrastuksen edistymistä tai jopa sen aloittamista. Tyypillinen este liikuntaharrastuksen aloittamiselle onkin kaverin tai sopivan porukan puute.

Kahden kuukauden yhteistyön jälkeen tehdyn haastattelun mukaan nuori koki liikuntakaveri-toiminnan hyödylliseksi ja suosittelee toimintaa myös muille nuorille ja aikuisille sekä kavereilleen. Nuori kertoi, että oma liikunta-aktiivisuus oli lisääntynyt liikuntakaveri-toiminnan myötä ja keskustelut liikuntakaverin kanssa olivat mieluisia.

Nappisuoritus Kisakalliossa oli täynnä hyvää mieltä ja nappisuorituksia!

Yhteinen aloitus sai kaikille lämpöä syksyn viileyteen

16.9.2020 vietettiin Kisakallion urheiluopistolla Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoiman Nappi-hankkeen, Suomen Paralympiakomitean ja Kisakallion liikuntaneuvojaopiskelijoiden yhteisesti suunnittelemaa Nappisuoritus-tapahtumaa. Tapahtumaan osallistui reilut 100 lasta ja nuorta ohjaajineen ja menossa mukana oli osallistujia muun muassa Routionmäen yhteiskoulusta Lohjalta sekä Ammattiopisto Liven Leppävaaran yksiköstä.

Alkuperäinen päivä huhtikuulta jouduttiin siirtämään vallitsevan koronatilanteen vuoksi syksyyn, joten päivää odotettiin jo innolla. Säätiedotteet antoivat sadetietoja päivälle, mutta onneksi pahimmat sadepilvet kiersivät Kisakallion.

Tapahtumassa oli monia eri liikuntalajeja kokeiltavana aina tarkkuuspallonheitosta hauskaan jättiritsaan, metsäseikkailuun ja curlingiin. Palautteiden mukaan moni koki juuri uudenlaiset lajit ja esimerkiksi apuvälineiden testauksen kiinnostavimmaksi. Apuvälineitä Kisakallioon toi Suomen Paralympiakomitea ja Solia.

Jokainen osallistuja sai kisapassin isojen kilpailujen tyyliin.

”Parasta tuntui olevan lajikokeilu, jossa sai viipyä pidempään sen lajin parissa, mistä eniten innostui” kertoi erityisopettaja Live ammattiopistosta.

Osallistujille ilmaisen liikuntapäivän tavoitteena oli tarjota uusia kokemuksia, elämyksiä sekä liikunnan iloa. Positiivisten kokemusten toivotaan innostavan nuoria liikunnallisen elämäntavan pariin pidemmälläkin aikavälillä ja ylläpitävän näin erityistä tukea tarvitsevien nuorten terveydestä.

Nappi-hankkeen artikkeleita ja opinnäytetöitä

Alla näet Nappi-hankkeessa julkaistuja artikkeleita sekä opinnäytetöitä. Kannattaa käydä lukemassa!

Vuosi 2020:

Tsemppaa, innosta, ohjaa – toimijoiden näkemyksiä erityisnuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi ja edellytysten turvaamiseksiMeristö, Tarja & Laitinen, Jukka (2020). https://journal.laurea.fi/tsemppaa-innosta-ohjaa-toimijoiden-nakemyksia-erityisnuorten-liikunnallisen-elamantavan-edistamiseksi-ja-edellytysten-turvaamiseksi/#c8c9fcb3

Katja Aarnio & Heidi Jokinen (2020). Liikuntakaveri lisää erityistä tukea tarvitsevan nuoren liikunta-aktiivisuutta. https://journal.laurea.fi/liikuntakaveri-lisaa-erityista-tukea-tarvitsevan-nuoren-aktiivisuutta/#c8c9fcb3

Joonatan Saarinko, Eero Akkola, Jani Suominen, Sami Pokka, Harri Ruoslahti, Heidi Jokinen (2020). Erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallinen elämäntapa. https://journal.laurea.fi/erityista-tukea-tarvitsevien-nuorten-liikunnallinen-elamantapa/

Linda Malm & Liisa Malmi (2020). Opinnäytetyö. Erityisnuorten osallistuminen ryhmäliikuntaan – kartoitus ohjaajien näkemyksistä http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004235695

Liisa Malmi, Linda Malm, Hanna Repo Jamal (2020). Opinnäytetyö. Erityisnuoret tarvitsevat kannustavaa ja välittävää ohjaajaa harrastamisensa tueksi. https://journal.laurea.fi/erityisnuoret-tarvitsevat-kannustavaa-ja-valittavaa-ohjaajaa-harrastamisensa-tueksi/

Vuosi 2019:

Hanna Repo Jamal (2019). ”Oi kun tulis taas uudestaan!” – Erityislasten liikuntaseikkailupäivä Nappi-hankkeessa opiskelijoiden toteuttamana. The Finnish Journal of Rehalibilitation.

Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2019). NAPPI-hanke saa erityisnuoret liikkeelle! https://journal.laurea.fi/nappi-hanke-saa-erityisnuoret-liikkeelle/

Katja Kannisto, Jenni Taponen & Outi Tuomisto (2019). Opinnäytetyö. Liikunnallisten harrastusten vaikutukset erityistä tukea tarvitsevien nuorten hyvinvointiin, osallisuuteen ja syrjäytymiseen http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904014136

Janika Vesanen & Sini Könnömäki (2019). Opinnäytetyö. Opas erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikuntakaveriksi haluaville : integroiva kirjallisuuskatsaus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052010771

Terese Portman & Noora Tammi (2019). Opinnäytetyö. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallinen lajikokeilupäivä. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112923333

Laura Savolainen (2019). Opinnäytetyö. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja toimintakyvyn ongelmat – liikunnallisiin aktiviteetteihin osallistumisen esteitä http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905057613

Nappi-hankkeen ja Sporttifrendin yhteinen iloinen Liikuntapäivä -kiertue käyntiin onnistuneesti!

https://www.sporttifrendi.fi/post/iloinen-liikuntapäivä-kiertue-käyntiin-onnistuneesti

Nappi-hanke ja Superlaiffi pitivät 27.5.2020 Lohjalla Routionmäen yhtenäiskoululla ja Live ammattiopiston opiskelijoille liikuntapäivän, jonka suosio oli huima!
Lue lisää blogista: https://www.sporttifrendi.fi/post/iloinen-liikuntapäivä-kiertue-käyntiin-onnistuneesti
Päivä oli lämmin ja osallistujia yli 200!

Nappi-hanke ja Superlaiffi Oy aloittivat yhteistyön

Helsinkiläinen startup-yritys Superlaiffi on kehittänyt Sporttifrendi -apin auttamaan liikkumisessa ja liikuntakaverin löytämisessä. Superlaiffi ja Nappi-hanke löysivät toisensa 3AMK -yhteistyön kautta ja päättivät yhdistää voimansa. Loppuvaiheen kehityksessä oleva applikaatio muokataan erityistarpeita omaaville käyttäjille sopivaksi ennen kesäkuussa alkavaa beta-testausvaihetta. Beta-vaiheen aikana ratkaisu tuodaan markkinoille ennakkoon testattavaksi ja appia kehitetään käyttäjien haluamaan suuntaan.

“Tunnistin heti, että Superlaiffi on nyt tehnyt sellaisen ratkaisun, joka meiltä puuttuu”, kertoo hankkeen alulle pannut Laurean yliopettaja Tarja Meristö Laureasta . “Olemme kaksivuotisen tekemisen aikana huomanneet,
kuinka vaikeaa on yhdistää liikuntakavereiksi sopivat tahot ja tukea tarvitsevat nuoret. Olen todella onnellinen, että yhteistyö saatiin käynnistettyä näinkin loppuvaiheessa ennen julkaisua.”

“Sporttifrendin elementit ja sanoitus oli jo valmiiksi selkeästi ymmärrettävää, innostavaa ja konkreettista myös meidän erityisnuorille”, iloitsee Nappi-hankkeen projektipäällikkö Heidi Jokinen.

Kesäkuussa julkaistu beta-vaiheen Sporttifrendi-niminen appi on käyttäjälle maksuton. Eri ominaisuuksien avulla pidetään yllä aktiivista elämää. Appi löytää sekä sopivan liikuntakaverin, että palkitsee aktiivisia käyttäjiä apin omalla palkitsemisjärjestelmällä. Apin avulla kuka tahansa voi luoda liikuntakutsun, sekä löytää liikunnallista seuraa itselleen sopivana ajankohtana omalta lähialueeltaan oman kunnon mukaan.

Yhteistyön aikana halutaan erityisesti testata, saadaanko digitaalisen ratkaisun ja yhteisen tekemisen avulla lisää vapaaehtoisia kiinnostumaan erityistarpeita omaavien kanssa liikkumisesta.

Yhteistyö alkoi 10.5.2020 kuukauden kestävällä Unelmien liikuntapäivän haasteella, johon osallistui runsaasti liikkujia.

Lisätietoja:
Heidi Jokinen / projektipäällikkö Nappi-hanke
heidi.jokinen@ laurea.fi / www.nappihanke.fi
Arla Joensuu / Sporttifrendi