Liikuntakaveri lisää erityistä tukea tarvitsevan nuoren liikunnallista aktiivisuutta

Nappi-hankkeen myötä liikuntakaverina sairaanhoitajaopintojensa aikana toimineen Katja Aarnion ja hankkeen projektipäällikkö, lehtori Heidi Jokisen artikkeli on julkaistu Laurea Journalissa

https://journal.laurea.fi/liikuntakaveri-lisaa-erityista-tukea-tarvitsevan-nuoren-aktiivisuutta/

Artikkelissa kerrotaan, että liikuntakaveri-toiminta lisää erityistä tukea tarvitsevan nuoren liikuntaharrastuksen edistymistä tai jopa sen aloittamista. Tyypillinen este liikuntaharrastuksen aloittamiselle onkin kaverin tai sopivan porukan puute.

Kahden kuukauden yhteistyön jälkeen tehdyn haastattelun mukaan nuori koki liikuntakaveri-toiminnan hyödylliseksi ja suosittelee toimintaa myös muille nuorille ja aikuisille sekä kavereilleen. Nuori kertoi, että oma liikunta-aktiivisuus oli lisääntynyt liikuntakaveri-toiminnan myötä ja keskustelut liikuntakaverin kanssa olivat mieluisia.

Jätä kommentti

Vastaa