Nappi-hankkeen artikkeleita ja opinnäytetöitä

Alla näet Nappi-hankkeessa julkaistuja artikkeleita sekä opinnäytetöitä. Kannattaa käydä lukemassa!

Vuosi 2020:

Tsemppaa, innosta, ohjaa – toimijoiden näkemyksiä erityisnuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi ja edellytysten turvaamiseksiMeristö, Tarja & Laitinen, Jukka (2020). https://journal.laurea.fi/tsemppaa-innosta-ohjaa-toimijoiden-nakemyksia-erityisnuorten-liikunnallisen-elamantavan-edistamiseksi-ja-edellytysten-turvaamiseksi/#c8c9fcb3

Katja Aarnio & Heidi Jokinen (2020). Liikuntakaveri lisää erityistä tukea tarvitsevan nuoren liikunta-aktiivisuutta. https://journal.laurea.fi/liikuntakaveri-lisaa-erityista-tukea-tarvitsevan-nuoren-aktiivisuutta/#c8c9fcb3

Joonatan Saarinko, Eero Akkola, Jani Suominen, Sami Pokka, Harri Ruoslahti, Heidi Jokinen (2020). Erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallinen elämäntapa. https://journal.laurea.fi/erityista-tukea-tarvitsevien-nuorten-liikunnallinen-elamantapa/

Linda Malm & Liisa Malmi (2020). Opinnäytetyö. Erityisnuorten osallistuminen ryhmäliikuntaan – kartoitus ohjaajien näkemyksistä http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004235695

Liisa Malmi, Linda Malm, Hanna Repo Jamal (2020). Opinnäytetyö. Erityisnuoret tarvitsevat kannustavaa ja välittävää ohjaajaa harrastamisensa tueksi. https://journal.laurea.fi/erityisnuoret-tarvitsevat-kannustavaa-ja-valittavaa-ohjaajaa-harrastamisensa-tueksi/

Vuosi 2019:

Hanna Repo Jamal (2019). ”Oi kun tulis taas uudestaan!” – Erityislasten liikuntaseikkailupäivä Nappi-hankkeessa opiskelijoiden toteuttamana. The Finnish Journal of Rehalibilitation.

Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2019). NAPPI-hanke saa erityisnuoret liikkeelle! https://journal.laurea.fi/nappi-hanke-saa-erityisnuoret-liikkeelle/

Katja Kannisto, Jenni Taponen & Outi Tuomisto (2019). Opinnäytetyö. Liikunnallisten harrastusten vaikutukset erityistä tukea tarvitsevien nuorten hyvinvointiin, osallisuuteen ja syrjäytymiseen http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904014136

Janika Vesanen & Sini Könnömäki (2019). Opinnäytetyö. Opas erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikuntakaveriksi haluaville : integroiva kirjallisuuskatsaus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052010771

Terese Portman & Noora Tammi (2019). Opinnäytetyö. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallinen lajikokeilupäivä. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112923333

Laura Savolainen (2019). Opinnäytetyö. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja toimintakyvyn ongelmat – liikunnallisiin aktiviteetteihin osallistumisen esteitä http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905057613

Jätä kommentti

Vastaa