Materiaalipankki

Täältä löydät hankkeen aikana kerättyä materiaalia liittyen erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikuntaan

 

Nappi-liikuntaopas:Laitinen J., Meristö T., Jokinen H., Ruoslahti H., Repo Jamal H., (2020). . Vinkkejä erityistä tukea tarvitsevan nuoren liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Laurea Publications, Laurea-ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nappi Liikkeelle-kortit: Laitinen J., Meristö T. (2020). Vapaasti käyttöön ladattavat ja tulostettavat kortit, joissa ideoita erityistä tukea tarvitsevan nuoren liikunnalliseen elämäntapaan.

 

 

 

 

 

Digitarinoita

Nappi-tanssivideo kaiken tasoisille liikkujille.

 

 

 

 

 

Sannan haastattelu

 

 

 

 

 

Antti etsii liikuntakaveria

 

 

 

 

 

Jalkapallotähti-Leevin haastattelu

 

 

 

 

 

Nuoren haastattelu elämäntavoista

 

 

Artikkelit ja julkaisut

Aarnio, K. & Jokinen, H. (2020) Liikuntakaveri lisää erityistä tukea tarvitsevan nuoren aktiivisuutta. https://journal.laurea.fi/liikuntakaveri-lisaa-erityista-tukea-tarvitsevan-nuoren-aktiivisuutta/

Laitinen, J. & Meristö, T. (2020) Tsemppaa, innosta, ohjaa – toimijoiden näkemyksiä erityisnuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi ja edellytysten turvaamiseksi. https://journal.laurea.fi/tsemppaa-innosta-ohjaa-toimijoiden-nakemyksia-erityisnuorten-liikunnallisen-elamantavan-edistamiseksi-ja-edellytysten-turvaamiseksi/

Saarinko, J., Akkola, E., Suominen, J., Pokka, S., Ruoslahti, H., Jokinen, H. (2020). Erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallinen elämäntapa. https://journal.laurea.fi/erityista-tukea-tarvitsevien-nuorten-liikunnallinen-elamantapa/

Malmi, L., Malm, L. & Repo Jamal, H. (2020). Erityisnuoret tarvitsevat kannustavaa ja välittävää ohjaajaa harrastamisensa tueksi. https://journal.laurea.fi/erityisnuoret-tarvitsevat-kannustavaa-ja-valittavaa-ohjaajaa-harrastamisensa-tueksi/

Meristö, T. & Laitinen, J. (2019). NAPPI-hanke saa erityisnuoret liikkeelle! https://journal.laurea.fi/nappi-hanke-saa-erityisnuoret-liikkeelle/

Repo Jamal, H. (2019). ”Oi kun tulis taas uudestaan!” – Erityislasten liikuntaseikkailupäivä Nappi-hankkeessa opiskelijoiden toteuttamana. The Finnish Journal of Rehalibilitation.

Opinnäytetyöt

Malm, L. & Malmi, L. (2020) Erityisnuorten osallistuminen ryhmäliikuntaan – kartoitus ohjaajien näkemyksistä. Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004235695

Kallio, T. & Liede, I. (2020) Erityistä tukea tarvitsevien nuorten kokemuksia liikuntalajikokeiluista. Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu (linkki tulossa pian).

Kannisto, K., Tuomisto, O. & Taponen, J. (2019) Liikunnallisten harrastusten vaikutukset erityistä tukea tarvitsevien nuorten hyvinvointiin, osallisuuteen ja syrjäytymiseen. Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904014136

Portman; T. & Tammi, N. (2019). Erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallinen lajikokeilupäivä. Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112923333

Savolainen, L. (2019). Opinnäytetyö. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja toimintakyvyn ongelmat – liikunnallisiin aktiviteetteihin osallistumisen esteitä. Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905057613

Vesanen, J. & Könnömäki, S. (2019). Opas erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikuntakaveriksi haluaville: integroiva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052010771

Konferenssi-posteri:

Jokinen, H. & Repo Jamal, H. (2020) Nappi-hanke erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. Konferenssiposteri. 16. kansallinen hoitotieteellinen konferenssi 30.9.-1.10.2020. Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS ry ja Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos.