Liikunnallisen elämäntavan esteitä tunnistamassa ja ratkaisuja etsimässä

Yliopettaja Tarja Meristö Laureasta on osallistunut Nappi-hankkeen puitteissa Style-hankkeen kahteen työpajaan Helsingissä (21.5. ja 10.9.2019), joissa on kartoitettu liikunnallisen elämäntavan esteitä ja etsitty ratkaisuja esteiden poistamiseksi. Tarja on kirjoittanut kokemuksistaan FuturesLab CoFin blogissa: http://cofiblogi.blogspot.com/2019/10/liikunnallisen-elamantavan-esteita.html

Nuoren näkökulma liikuntaan

Tutustuin Nappi-hankkeeseen TET-harjoittelijana ja luin hankkeesta kirjoitetun artikkelin Laurea Journalista. Artikkelissa esitelty skenaarionelikenttä eri liikkujatyypeistä oli kiinnostavin osuus, ja tunnistinkin mihin kohtaan kukakin liikuntatuntiryhmästämme kuuluu. Moni nuori, joka ei liiku, saattaisi haluta harrastaa liikuntaa, mutta aloittamisen kynnys voi olla suuri. Tähän auttaisi kaveri, jonka kanssa liikkua. Jotkut pelkäävät yksin liikkuessa, että esim. naapuri tai muu tuttu näkee hänet. Se on turha huoli, mutta siinäkin kaveri auttaa, koska silloin ei ole ihan yksin.

Itse olen kokeillut useampaa liikuntaharrastusta. Ratsastus ja baletti olivat aluksi kivoja, mutta lopetin ne, kun harrastaminen ei enää tuntunut hyvältä. Välillä liikuntaryhmän ikäraja tulee tielle: Telinevoimisteluun tulin liian vanhaksi kotipaikkakuntani ryhmään. Nykyään harrastan sirkusakrobatiaa ja yksipyöräilyä, sekä käyn välillä pelaamassa sulkapalloa. Ne ovat kivoja juttuja. Harrastaminen ei tunnu pakolliselta, vaan mukavalta. Sellaista liikunnan pitäisi olla.

Koulun liikuntatunneilla tiettyjä tyyppejä pidetään liikunnallisina. He ovat niitä, jotka harrastavat jalkapalloa, koripalloa tai muuta tunneilla usein pelattua lajia. Kiipeilyn, ratsastuksen, tenniksen ja muiden lajien harrastajia ei huomata niin helposti, koska laji ei näy liikuntatunneilla. Mielestäni koululiikunnassa pitäisi olla monipuolisemmin eri lajeja. Vaikka jotkut lajit olisi vaikea järjestää kouluolosuhteissa, voitaisi silti pelata esim. ultimatea ja sulkapalloa, tai mennä ulos parkouraamaan. Opettajilla on kuitenkin ollut myös uusia ideoita, kuten ristinolla-viestiä ja ritaripalloa.

Myös vapaa-ajan harrastuksiin tarvittaisi lisää tarjontaa. Monessa lajissa täytyy joko kilpailla tai olla harrastamatta ollenkaan. Kaikki eivät halua kilpailla, vaan liikkua niin, että on hauskaa. Lapsille sellaisia ryhmiä on, mutta nuorille ei kovinkaan paljon. Ryhmä, jossa kokeillaan erilaisia lajeja olisi myös hyvä. Siellä saisi kokeilla kaikenlaista ja ehkä myös löytäisi sen lajin, joka itseä kiinnostaa. Kavereiden saaminen ja yhdessä liikkuminen ilman liian tiukkaa treenausta olisi monelle hyväksi.

Kirjoittanut TET-harjoittelija Paula 8. luokka

Erityisen Liikunnallinen Elämäntapa -Hyvinvointifoorumi Laurean Lohjan kampuksella 15.11.2018

Laurean Lohjan kampuksella pidettiin 15.11.2018 jo perinteeksi muodostunut Hyvinvointifoorumi, joka kokoaa alueen hyvinvointitoimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmannelta sektoriltakin jakamaan kokemuksia ja etsimään yhdessä ratkaisuja asioihin, jotka askarruttavat mieltä. Tilaisuuden järjesti Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima NAPPI – hanke, jonka tavoitteena on erityistukea tarvitsevien nuorten terveyden edistäminen ja hyvinvointi. Hankkeelle on myönnetty Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta vuosille 2018 – 2020.

Hyvinvointifoorumin otsikko ”Erityisen Liikunnallinen Elämäntapa” suuntasi ajatukset eritystä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen ja samalla osallisuuden lisäämiseen eri elämänalueilla mahdollistamalla liikunnallinen elämäntapa. Liikunta ajatellaan tässä laajasti ja se kattaa mm. arkiliikunnan ja kuntoilun, mutta myös erilaiset ohjatut liikuntaharrastukset yksilö- tai joukkuelajeissa.

Nappi järjestää Uudenmaan alueella eri liikuntalajeihin liittyviä tapahtumia ja kokeiluja erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisen elämäntavan ja harrastustoiminnan tukemiseksi yhteistyössä järjestöjen, oppilaitosten ja asumisyksiköiden sekä kuntien vammaispalveluiden ja koulutoimen kanssa. Lohjan ja Espoon kaupungit ovat mukana hankkeessa, samoin myös Kisakallion urheiluopisto, Hiidenseudun omaishoitajat ry, Länsi-Uudenmaan Neuris ry, Ammattiopisto Live (ent. Keskuspuiston ammattiopisto), Aurinkolinna ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö – KVPS, Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus, Mahdollisuus Lapselle sekä Nummelan Palloseura NuPs, Tapiolan Honka ry ja Suomen Koripalloliitto ry. Suomen Vammaisurheilu ja – liikunta VAU ry on myös Nappi-hankkeen yhteistyökumppani.

Hyvinvointifoorumi kokosi joukon innokkaita toimijoita Laureaan kuulemaan tuloksia ja suunnitelmia nuorten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi. Jalavan erityiskoulun opettajat Laila Voutilainen ja Minna Lintuniemi Lohjan kaupungilta kertoivat Nappi-hankkeen puitteissa suunnitelluista ja syyskuussa aloitetuista erityisryhmien liikuntakerhotoiminnasta. Jalavan koululle on perustettu kaksi liikuntakerhoa, jotka kokoontuvat tiistai-iltapäivisin koulupäivän jälkeen. Koripalloliitto on järjestänyt maksuttoman erityisryhmien koripallo-ohjaajien viikonloppukoulutuksen liikuntakerhotoimintaan osallistuville yhteistyökumppaneille. Jalavan koulu on tehnyt yhteistyötä myös Laurean sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa, jotka esittelivät foorumissa Jalavan koulun oppilaille suunnittelemaansa Liikuntaseikkailua. Opiskelijat Liisa Malmi ja Linda Malm kertoivat erilaisista toiminnallisista aistiradoista, jotka toteutettiin sitten käytännössä lastenoikeuksien päivänä.

Varsinaisen tietopläjäyksen tarjosi VAUn edustaja Tiina Siivonen, joka esitteli heillä käynnissä olevaa Valtti-toimintaa. Valtti-henkilöt toimivat erityislasten ja -nuorten liikunnallisena personal trainer –tyyppisinä kavereina. Valteiksi koulutetaan opiskelijoita, jotka saavat toiminnastaan Valttina opintopisteitä, mutta toimivat muuten vapaaehtoispohjalta. Tilaisuudessa keskusteltiin, että Valtti-toiminta voisi olla hyvä ponnahduslauta Länsi-Uudenmaan alueelle suunnitellun Nappi-liikuntakummien rekrytoimiseen ja toiminnan aktivoimiseen laajemmallekin Uudellemaalle.  Seuraava Valtti-rekrytointi tulee olemaan maalis-huhtikuussa 2019, joten siihen ehtivät alueen oppilaitokset halutessaan vielä hyvin mukaan.

Nappi-hankkeen tutkimustuloksista Espoon alueelta kertoi Laurean Leppävaaran lehtori Harri Ruoslahti. Menossa Espoossa on nuorten ja toimijoiden haastattelut sekä mediaseuranta siitä, mitä kaikkea on tarjolla alueella erityisnuorille. Ruoslahti kertoi, että tuloksia on odotettavissa joulukuun alussa. Tikkurilan lehtori Milla Ylitalon opiskelijat puolestaan olivat toteuttaneet Halloween-discon Ammattiopisto Liven tiloissa Leppävaarassa. Discoon oli yhdistetty tanssiliikunnan oheen myös toiminnallisia pisteitä mm. tietoisuuden lisäämiseksi terveellisen ravinnon tärkeydestä. Näitä tuloksia tilaisuudessa esitteli Hyvinvointifoorumin puheenjohtajana toiminut Laurean Lohjan yliopettaja Tarja Meristö, joka kertoi myös menossa olevan Nappi-verkkokyselystä. Kyselyn mukaan erityisnuorten liikuntatarjontaan kaivataan monipuolisia, eri taitotasoja ja eri lajeihin aktivoivaa toimintaa, joka on samalla mielekästä liikuntaa, pitää yleiskuntoa yllä ja toivottavasti tuo myös kavereita nuorille. Toimintaa suunniteltaessa on muistettava kuljetukset ja avustajat sekä huolehdittava turvallisuudesta. Nuorten omia toiveita kannattaa kuunnella ja ottaa huomioon haja-asutusalueilla asuvien toiveet ja tarpeet.  Matalan kynnyksen toimintaa kaivataan, liika suorituskeskeisyys voi olla esteenä erityisnuorten integroimiseen tavallisiin ryhmiin.  Osallistuminen ei saisi myöskään olla liian kallista.

Hyvinvointifoorumi päättyi osallistujien yhteiseen tekemiseen toteuttamalla palvelumuotoilun keinoin eri persoonille sopivia tapoja edistää liikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa. Tarjolla oli seitsemän erilaista persoonaa palvelumuotoilutehtävän pohjaksi. Osallistujien valitsemat kolme persoonaa olivat haja-asutusalueella tukiasunnossa asuva ujo opiskelijatyttö, peruskouluikäinen down-tyttö sekä asumisyksikössä 20 kehitysvammaisen nuoren ryhmä. Näin tarkasteluihin saatiin mukaan taajama- ja haja-asutusnäkökulmat, mutta myös yksilö- ja ryhmänäkökulmat. Kouluikäisille on eduksi, jos liikuntamahdollisuuksia pystytään tarjoamaan koulussa tai välittömästi koulun jälkeen, jolloin ei tarvita erilliskuljetuksia ja tilatkin ovat entuudestaan tutut. Tukiasunnossa asuvalle taas tarvitaan mahdollisuuksia asunnon läheltä ja asumisyksikössä asuvalle ryhmälle voidaan järjestää toimintaa lähiliikuntapaikoissa ja varmistaa osaltaan liikunnallisen elämäntavan rytmi vertaisohjausta hyödyntäen. Keskusteluissa korostettiin liikunnan ohella laajemminkin nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon kuuluvat myös terveellinen ruoka, riittävä uni sekä ystävät ja läheiset.

Seuraavan kerran Hyvinvointifoorumi pidetään Lohjalla Laureassa 16.4.2019 klo 9-12. Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton. Silloin kuullaan lisää Nappi-hankkeessa toteutetuista erityisnuorten kanssa toteutetuista liikunnalliseen elämäntapaan aktivoivista piloteista.

Kirjoittanut

yliopettaja Tarja Meristö, Laurea-ammattikorkeakoulu, Lohja

Tervetuloa mukaan Napin starttitilaisuuteen!

Hankkeen starttitilaisuus järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, Espoo, tila 240) 16.5.2018. Tilaisuus on avoin kaikille, joita kiinnostaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten terveyden edistäminen ja hyvinvointi.

Tilaisuudessa ideoidaan yhdessä Nappi-hankkeen käytännön toimia ja kehitetään tarjontaa ja toimintatapoja erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Samalla on mahdollisuus tutustua hankkeen kumppaneihin ja päästä kertomaan omista toiveista ja odotuksista hankkeessa.

Tavoitteena on vuosina 2018-2020 toteuttaa yhdessä kumppanien kanssa tapahtumia ja aktiviteetteja, joista kerättävien kokemusten avulla tarjontaa voidaan yhdessä kehittää niin että liikunnasta saadaan osa erityistä tukea tarvitsevien nuorten päivittäistä arkea.

Tilaisuuden ohjelma
8:30  Ilmoittautuminen ja aamukahvit
9:00  Tervetuloa
9:10  Nappi-hankkeen esittely
9:30  Hankekumppanien ja muiden osallistujien esittäytyminen
Ota mukaan jokin kuva tai esine, joka kuvaa edustamaasi toimintaa!
10:15 Työpajaohjeistus ja ryhmäytyminen
10:30 Työpajatyöskentely pienryhmissä: Uudet ideat liikkelle lähtöön!
11:30 Loppusanat ja työpajatyöskentelyn purku
12:00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tilaisuudessa on kahvi-/teetarjoilu sekä pientä purtavaa.

Ilmoittautuminen:
https://elomake3.laurea.fi/lomakkeet/15603/lomake.html

Lisätietoja:
projektipäällikkö Anna Sievers, anna.sievers(at)laurea